Finanssivalvonta on 13.4.2023 hyväksynyt kassan uudet säännöt. (Ks. linkki)

Korvaustapahtumiin ajalta ennen 13.4.2023 sovelletaan kassan aiempia sääntöjä.
Kaikkiin korvausasioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys sairauskassaan p. 050 552 4775