Hallinto

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua.
Kassalla on vuosittain yksi varsinainen kassankokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa kassan kotipaikassa, Turussa.
Kassankokous mm. valitsee hallituksen ja tilintarkastajan sekä päättää sääntömuutoksista.

Sairauskassan juoksevaa hallintoa hoitaa toimitusjohtaja Minna Kivelä.

Hallitus

Varsinainen jäsen
Seilo Jyrki, puheenjohtaja
Lehtonen Mara, varapj
Ervasti Martti
Latvaniemi Sari
Tamminen Pasi
Vänni Pasi

varajäsen
Lehtiö Janne
Laaksonen Arto
Juusti Miika
Kangasmäki Sini
Kakko Juhani
Arvola Pirjo