Hallinto

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua.
Kassankokouksia on vuosittain kaksi, joista ensimmäinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa.
Kassankokous mm. valitsee hallituksen ja tilintarkastajan sekä päättää sääntömuutoksista.

Sairauskassan juoksevaa hallintoa hoitaa kassanjohtaja Minna Kivelä.

Hallitus 2020

Varsinainen jäsen
Seilo Jyrki, hallituksen puheenjohtaja
Lehtonen Mara, hallituksen varapuheenjohtaja
Arvola Pirjo
Tamminen Pasi
Virtamo Rauno
Vänni Pasi

varajäsen
Lehtiö Janne
Laaksonen Arto
Juusti Miika
Kiukainen Susanna
Kangasmäki Sini
Ervasti Martti