Hallinto

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua.
Kassankokouksia on vuosittain kaksi, joista ensimmäinen pidetään viimeistään huhtikuussa ja toinen viimeistään marraskuussa.
Kassankokous mm. valitsee hallituksen ja tilintarkastajan sekä päättää sääntömuutoksista.

Sairauskassan juoksevaa hallintoa hoitaa kassanjohtaja Minna Kivelä.

Hallitus 2019

Varsinainen jäsen
Virtamo Rauno, hallituksen puheenjohtaja
Seilo Jyrki, hallituksen varapuheenjohtaja
Lehtonen Mara
Järvinen Jari
Arvola Pirjo
Tamminen Pasi

varajäsen
Kangasmäki Sini
Laine Timo
Laaksonen Arto
Vänni Pasi
Vuorenoja Anne-Marie
Kiukainen Susanna