Vakuutus ja vakuutusmaksu

Sairauskassan vakuutettuja ovat sääntöjen kohdassa 4 mainitut henkilöt, jotka saavat  työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.  Vakuutettuja eivät kuitenkaan ole henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle  6  kuukautta. Sairauskassan vakuutus alkaa työsuhteen alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Vakuutusmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työnantaja perii sen suoraan palkasta. Vakuutusmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoista.

Vakuutus sairauskassassa päättyy työsuhteen päättyessä tai kun pääasiallinen toimeentulo ei enää tule työnantajalta (esim. määrä-aikaiset kuntoutustuet).