Usein kysyttyjä kysymyksiä

Korvaukset palkattoman loman aikana
Korvauksia maksetaan palkattoman sairausloman ja vanhempainvapaiden aikana.
Lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan aikana EI ole oikeutta korvauksiin.
Kts. säännöt kohta 17.

Hammashoito
Hammashoidosta korvataan 300 € kalenterivuodessa vuonna 2023 ja 350 € vuonna 2024, sen jälkeen kun vakuutussuhde on jatkunut vähintään 6 kuukautta.
Vuodenvaihteessa hammashoidon käyntipäivä ratkaisee sen, minkä vuoden kertymiin hammashoidosta syntyneet kulut lasketaan, ei laskun maksuvuosi.
Hammaskuvat eivät kerrytä hammashoidon korvaussummaa, vaan ne korvataan kuten muutkin röntgentutkimukset (75 %).