Usein kysyttyjä kysymyksiä

Korvaukset palkattoman loman aikana
Korvauksia maksetaan palkattoman sairausloman, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana.
Lomautuksen, hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaan aikana EI ole oikeutta korvauksiin.
Kts. säännöt 18 §.

Hammashoito
Hammashoidosta korvataan (6 kk jäsenyyden jälkeen) 300 € kalenterivuodessa.
Vuodenvaihteessa hammashoidon käyntipäivä ratkaisee sen, minkä vuoden kertymiin hammashoidosta syntyneet kulut lasketaan, ei laskun maksuvuosi.
Hammaskuvat eivät kerrytä hammashoidon korvaussummaa, vaan ne korvataan kuten muutkin röntgentutkimukset (75 %).