Hammashoidon kustannuksista korvataan 1.1.2024 jälkeisistä käynneistä 350 € kalenterivuodessa.
Vuoden 2023 aikaisista käynneistä korvausta maksetaan vanhojen sääntöjen mukaisesti 300 € kalenterivuodessa.

Osteopatiahoito tulee korvattavaksi samoin perustein kuin aiemmin on korvattu fysioterapia, naprapatia ja kiropraktiikkahoito.
Korvausta maksetaan maksimissaan 10 käyntiä kalenterivuodessa. Lähete on toimitettava haettaessa ja hoidon antajan on oltava Valviran rekisteröimä.