Sairauskassa Laivan kassankokous pidetään Meyer Turku Oy:n telakalla konesalissa P32

torstaina 25.4.2019 klo 16.00.

Kokouksessa käsitellään:

kassan sääntöjen 34 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä viikon ajan ennen kokousta sairauskassan toimistossa.

Turussa 27.3.2019

Sairauskassa Laivan hallitus