Jäsenyys ja jäsenmaksu

Sairauskassan jäseniä ovat sääntöjen 4 §:ssä mainitut henkilöt, jotka saavat  työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.  Jäseniä eivät kuitenkaan ole henkilöt, joiden työsuhteen kesto on alle  4  kuukautta. Sairauskassan jäsenyys alkaa työsuhteen alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Jäsenmaksu on 1,50 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja työnantaja perii sen suoraan palkasta. Jäsenmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoista.

Jäsenyys sairauskassassa päättyy työsuhteen päättyessä tai kun pääasiallinen toimeentulo ei enää tule työnantajalta (esim. määrä-aikaiset kuntoutustuet).